Gå til sidens hovedinnhold

Kjære politikere: Ta avgjørelsen om barnehagenedleggelse på riktig grunnlag

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Håper inderlig at både Solås og Bamsebo barnehage kan bestå! Begge barnehagene er fantastiske. Saksgangen rundt nedleggelse av en barnehage har dessverre vært mangelfull, uheldig og rotete:

  • Kommunedirektøren forhåndsbestemte i kapasitetsplan for barnehage og skole at en barnehage skulle legges ned, og pekte videre på at det var Solås barnehage som burde nedlegges. Kommunedirektøren kan peke på hvilken barnehage en mener skal legges ned, men å slå fast at en barnehage skal legges ned er en avgjørelse kommunestyret selvsagt skal gjøre, og ikke en kommunedirektør.
  • Kommunedirektøren sendte så ut sin kapasitetsplan for barnehage og skole på høring til alle barnehagenes samarbeidsutvalg, der kommunedirektøren allerede hadde fremstilt saken som ferdig: en barnehage skal legges ned og det bør være Solås barnehage. En fikk dermed en høringsrunde der alle barnehagene ble satt opp mot Solås barnehage. De var fredet og Solås lå klar for hogg! Er dette en høringsrunde som bidrar godt til å opplyse sakens ulike sider? Selvfølgelig ikke!
  • Det er heller ikke konsensus om barnehageplass-beregningen i kapasitetsplanen. Dette er svært sentralt i saken, da kommunedirektøren mener det er for mange barnehageplasser ved Ålgård øst, som Solås barnehage tilhører. I barnehageplass-beregningen i kapasitetsplanen blir Bruhammeren barnehage regnet inn under Ålgård Øst. Jeg mener plassene i Bruhammeren ikke skulle blitt regnet med i Ålgård øst kapasiteten. Ved at de 100 barnehageplassene til Bruhammeren barnehage blir regnet med i barnehageplasskapasiteten til Ålgård vest og ikke øst, faller kommunedirektørens argument om overkapasitet av barnehageplasser i Ålgård øst- et område med enorm utbygging!
  • Kommunedirektørens største motivasjon for å legge ned en barnehage er å spare penger, i et trangt kommunalt budsjett. De økonomisk besparelsene på å legge ned den ene eller andre barnehagen er svært mangelfullt opplyst. I kommunedirektørens kapasitetsplan kan en lese at det ikke er umiddelbare vedlikeholds utgifter rundt Solås barnehage. I samme kapasitetsplan skriver kommunedirektøren at Bamsebo barnehage vil trenge umiddelbar vedlikehold for å kunne driftes som barnehage på 4,2 millioner, disse millionene ligger ikke inne i kommunens budsjett for 2021. Kommunedirektøren opplyser også at den administrative lederstillingen i Solås barnehage ikke skal innspares, men skal inn i en utvidet administrasjonen i Flassabekken barnehage.
  • Jeg vet det spekuleres i tomteverdier på både Solås og Bamsebo barnehage. Begge tomtene er regulert til offentlig formål. Verdiene av tomtene og om de i det hele tatt kan omreguleres og selges, er spekulasjoner som bør utredes skikkelig og grundig og ligge til grunn når kommunestyre skal ta sin beslutning.

Kommunestyret kan fremdeles snu i tide! Aller helst ønsker jeg at våre folkevalgte lar begge barnehagene få bestå. Men, kjære folkevalgte: ikke ta denne avgjørelsen på mandag! Send saken tilbake til kommunedirektøren med bestilling om en bedre opplyst sak, slik at dere blir tilstrekkelig kvalifiserte til å ta beslutningen.

Å la Solås eller Bamsebo barnehage forsvinne på grunnlaget av nåværende saksinnhold vil være uerstattelig feil og trist!