Kirkeklokkene skal ringe for håp. I Oltedal skal de også ringe av en annen grunn

Første påskedag skal kirkeklokkene i Oltedal kirke ringe for å markere at påsken ikke er avlyst.