Mann tatt for 30 lovbrudd. Fortsatt på frifot

Av

Fulle fengsler skaper utfordringer også i Gjesdal. Flere aktive kriminelle går fri fordi det ikke er ledige celler i 
varetekten.