Historisk høyt karaktersnitt på gjesdalskolene

Karaktergjennomsnittet hos 10.-klassingene i Gjesdal har steget med 0,4 på ni år.