Jernbanedirektoratet ber om mer tid for å bestemme seg om Ålgårdbanen

Bane Nor synes det blir for dyrt å eie en jernbane som ikke er i drift. Jernbanedirektoratet har ennå ikke bestemt seg for om de er enige.