Jæder måtte låne nabotomt for å håndtere køen

Jæder måtte ta i bruk en nabotomt for å sluse inn den store mengden av biler som hopet seg opp.