Anna og Mike fant den store kjærligheten i kjøttfabrikken

Av

I produksjonslokalene til Jæder møtes 23 forskjellige nasjoner hver dag. 
Det kan være en kime til konflikt, men også kjærlighet.