Ahmad (33) måtte bygge en ny fremtid i Norge. Litt av nøkkelen til å lære seg norsk ble å hjelpe naboen

Nå håper Ahmad å kunne sikre seg en fast jobb i Norge.