Innbrudd i arbeidsbil

Av

Arbeidsbilen sto parkert ved inngangsdøren til hjemmet da tyver forsynte seg med verktøy.