Ingen vil bli fastlege: Nå skal kommunen lage en plan

I løpet av de fire første månedene av 2021, skal Gjesdal kommune utarbeide en plan for legetjenesten. Hvordan man skal rekruttere og beholde fastleger blir ett av flere hovedtemaer.