Ingen rask løsning for utfordringene i Figgjoelva

Laksefiskere og bønder møttes til dialogmøte for å diskutere mulige løsninger for å gjøre Figgjoelva friskere.