Ingen nye smittetilfeller siden 18. november, men: – Ett enkelt smittetilfelle kan skape store ringvirkninger