No skal Google 
ned i skulesekken

Av

I løpet av få år skal alle elevar i Gjesdal ha fått eigen Chromebook.