Ikke alle sommerfugler flyr om sommeren. Denne trives best når frosten kommer

Av

Ikke alle kan fly heller. Av frostmålerne er det kun halvparten som gjør det.