Marianne ble overrasket med hederspris

Av

Marianne Bergset Tjetland er tildelt Gjesdal idrettsråds idrettspris.