Masiv regner med at idrettshallen er tett til jul. Så starter dugnadsarbeidet

I august starter gravearbeidet på tomta som skal romme ny idrettshall og ny fotballhall på Solås. Planen er at idrettshallen skal være tett til jul.