Folkepulsen sitter på 100.000 kroner som ingen har søkt om

Organisasjonen deler ut penger til nyopprettede prosjekter, og hvilket som helst idrettslag kan be om tilskudd. Problemet er at ingen har søkt.