Gode barnehager er et viktig bidrag for å gi alle barn en trygg og god oppvekst og like muligheter. Det er rart å tenke på at det for 20 år siden stod om lag 23.000 barn på venteliste til barnehageplass. Fremskrittspartiet er stolt av at vi tverrpolitisk fikk til barnehageforliket i 2003 og at vi i 2006 oppnådde full barnehagedekning.

Full barnehagedekning hadde vært umulig uten hjelp fra private og ideelle barnehager. Barnehageforliket har gjort barnehager tilgjengelig for alle, styrket valgfriheten, kvaliteten og satt barnas beste i fokus.

Den sittende rødgrønne regjeringen derimot har nå gått til ideologisk kamp mot de private barnehagene som tusenvis av fornøyde foreldre benytter seg av. De rødgrønne har kuttet pensjonstilskuddene til private barnehager, noe som har resultert i nærmere 1000 private barnehager ikke lenger får kompensert de tariff-festede pensjonsutgiftene de har til sine ansatte.

I tillegg har regjeringen fjernet muligheten for barnehageselskap å opprette barnehageavdelinger. Før kunne et selskap hatt flere barnehager som sammen dro nytte av stordriftsfordeler på innkjøp, vedlikehold, administrasjon og bruk av ansatte.

Nå har de rødgrønne krevd at hver barnehage skal ha sitt eget organisasjonsnummer og driftes som egen enhet med alle de plikter og krav dette medfører.

Det offentlige derimot legger sine administrasjonsutgifter, vedlikeholdsutgifter m.m over på andre avdelinger i kommunen, noe som gir svært gode stordriftsfordeler for barnehagene.

Det er kombinasjonen av offentlige og private barnehager vi kan takke for full barnehagedekning.

Den ideologiske krigen mot de private barnehagene som pågår nå skaper usikkerhet, mindre valgfrihet og høyere utgifter for skattebetalerne. Det går ut over kvaliteten i barnehagene, bidrar til lavere søkertall til barnehagelærerutdanningen og at mange barnehager avvikler driften.

Fremskrittspartiet er opptatt av å utvikle, og ikke avvikle det gode mangfoldige barnehagetilbudet vi har i Norge. Det viktigste for Fremskrittspartiet er at barna våre er i trygge og gode barnehager hvor fokuset ligger på innhold og kvalitet, ikke på hvem som driver barnehagen.