I Oltedal ligger en fabrikk som er del av en milliardindustri. Selv sender de årlig ut 1,5 millioner esker av emballasje til fisk

Jackon i Oltedal er langt mer enn den lille fabrikken gir inntrykk av. Konsernet de er del av omsetter for tre milliarder kroner årlig.