I år er det ekstra viktig å ta influensavaksine. Lege Bjarte forklarer hvorfor

Utbruddet av Covid-19 forsterker viktigheten av å ta årets influensavaksine, mener lege Bjarte Ås Harbo.