Hvordan skal vi få bygget ny firefelts vei mellom Hove og Ålgård?

Av