Jeg viser til oppslag der Ap-ordfører i Gjesdal og Ap-ordfører i Sandnes har møtt statssekretær fra Ap og samferdselsminister for Ap, der tema var E39 Hove til Ålgård.

Det er merkelig å se at ordfører i Sandnes nå viser stor omsorg for denne strekningen før valget. Styringsgruppen for bompenger der ordførerne i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg sitter, har gjerne brukt opp bompengene i egne kommuner til veier, turstier og råflotte sykkelveier.

Siden 2001 har bilistene betalt bompenger på E39 ved Bråstein - penger alle trodde skulle gå til bla. E39 Hove-Ålgård.

Spørsmål: Hvor mye har bilistene betalt inn ved bomstasjonen på Bråstein siden år 2001? Hva er pengene brukt til?

E39-prosjektet (Hove-Ålgård) kan nå falle ut av Nasjonal transportplan fordi pengene tror jeg er brukt til andre prosjekt..

Hver helg står trafikken på E39 fra Sandnes til Ålgård nesten stille. Befolkningen og bedriftene i kommunene sør for Sandnes tar det for gitt at utbedring av E39 blir realisert snarest.

E39 er en nasjonal Europavei der staten må ta styringen over reguleringsplaner, økonomi og gjennomføring. For meg er det mest naturlig at Nye veier får ansvaret for hele prosjektet.

Regionen trenger ny E39 Hove-Ålgård nå. Jeg håper befolkningen som er brukere av E39 viser at nå vil vi ha handlingskraftige politikere lokalt og sentralt som har evne til å fatte vedtak som gir praktiske resultat.

Alle som ønsker rask utbygging av E39 Hove til Ålgård må påvirke de politiske partiene i fylke, kommuner og ikke minst stortingsrepresentanter og regjering.

Jeg forventer at de fleste stortingsrepresentantene fra Rogaland blir mye mer aktive og synlige i debatten for å få realisert E39 Hove til Ålgård. Det har vært mange fagre politiske løfter til nå, men politisk handlekraft mangler.

Ap, Sp og de andre partiene kan nå vise at fagre løfter og festtaler over mange år blir omsatt i praktisk politikk.

Din om min stemme bør gå til de partiene som forplikter seg til å gjennomføre utbygging av E39 Hove–Ålgård snarest. Det som haster mest er ny E39 gjennom Ålgård.

Ålgård, 14. august 2023.