Gjesdal Arbeiderparti jobber aktivt med mange viktige saker. Noen av sakene jeg mener er viktige å jobbe med er: Næringsliv, turisme, kultur, transport, frivillighet, mangfold og inkludering. Frivillighet er avgjørende for å få hjulene til å gå rundt i samfunnet og for at velferden opprettholdes.

Frivillig arbeid kan være nøkkelen for å kunne videreutvikle kultur- og turistutviklingen i kommunen vår. Frivillig arbeid, kan være en fin mulighet til å bli kjent med nye mennesker og å åpne dører til en bedre fremtid for deg og din familie. Frivillig arbeid kan bli en av de beste opplevelsene i livet ditt.

Mange fritidsaktivitetene er på plass på de idrettsanleggene som vi har bygd, og vi må å fortsette det gode arbeidet med å utvikle forskjellige aktivitet og fritidstilbud både for barn og unge. I tillegg trenger vi et levende sentrum med flere tilbud og aktiviteter. Tilbud på både dag- kveld i sentrum er viktig. Hva med flere gallerier, kultur- og turistaktiviteter, åpning av nye restauranter, puber, lekepark og hundepark?

Å ha flere turist- og kulturtilbud er like viktig som idretts- og naturtilbudet vi allerede har etablert. Gjesdal kommune har mye kulturhistorie som ikke har blitt utnyttet!! Mye mer!

Gi til andre og takk for det du mottar. Gi og vær takknemlig, to viktige verdier for oss alle.

Inkludering og mangfold av unge, eldre, funksjonshemmede, arbeidsledige og flyktninger er viktig i utviklingen av lokalsamfunnet. Jeg er klar for å gjøre en innsats og for å få ting å skje i kommunen vår.