Gå til sidens hovedinnhold

Hva er en kristen friskole?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært en del innlegg om friskolen i GB i det siste. Av og til er uvitenheten så stor at jeg gjerne vil orientere om hvordan de drives. Jeg forstår at det kan bli vanskelig å opprette friskoler på små steder der det er få elever, men da må det også gjelde for Steinerskoler og Montessori-skoler. Det virker som holdningen er at disse skolene må få drive uansett. På større steder burde det være uproblematisk. Her er jo elevmassen oppdelt på flere skoler uansett.

Hvorfor er det lange ventelister ved noen av friskolene? Det har to grunner. Kristne foreldre opplever ikke at den offentlige skolen gir barna deres den støtte de trenger. Den offentlige skolen er ikke nøytral, som man påstår, for i praksis bygger den på et sekulært livssyn. Jeg har opplevd at noen elever synes det er vanskelig å være seg selv i den offentlige skolen. De våger ikke å komme fram med egne meninger som ikke alltid er aksepterte av medelever. Mange har blitt mobbet pga det kristne livssynet. Noen har også fått store psykiske problemer av det. Disse elevene slapper av, blomstrer og utvikler seg når de blir trygge for at de er aksepterte for den de er. Jeg har jobbet i både offentlig skole og i friskolen, og jeg vet at veldig mange lærere i den offentlige skolen også gjør en utmerket innsats.

Den andre grunnen til at mange foreldre velger friskolene, er at de normalt sett er veldig gode skoler både faglig og menneskelig. Resultatene på nasjonale prøver og eksamen viser at elevene ofte ligger svært godt an sammenlignet med gjennomsnittet. Disse skolene har mange elever fra vanlige «sekulære» hjem. I tillegg har jeg hatt både muslimer og buddhister i klassen. Elevene representerer et stort mangfold, og dette synes vi er veldig bra. Da får vi gode diskusjoner der alle sider av en sak blir belyst, og elevene lærer å tenke og reflektere. Jeg hadde en jente i krle en gang som gikk inn for fri abort og snakket varmt for det i klassen. Jeg syntes det var bra at hun var så tydelig, for da tvang hun de andre elevene til å tenke. Alle får lik behandling, og ingen spør etter tro eller legning. Samlivsspørsmål blir behandlet med forsiktighet og omtanke, for vi vil ikke støte noen av elevene. Likevel sier vi hva skolen står for. Jeg tror at mange elever og foreldre føler seg trygge når de vet hva skolen og læreren står for. At vi styrer tankegodset til elevene og skulle mene at de vil havne i helvete hvis de er uenige med oss, er bare helt utenkelig. Elevene har selvsagt full anledning til å ta egne valg og blir behandlet med respekt også i friskolen.

Friskolene er jo underlagt offentlige planer og lovverk. Vi har felles nasjonale prøver og eksamener. Vi deltar på planleggingsdager i kommunene og har lærere fra den offentlige skolen inne som sensorer til eksamen. Jeg har hatt elever oppe i muntlig Krle flere ganger, og jeg har samarbeidet utmerket med sensor fra den offentlige skolen. Da legger vi vekt på at elevene har kunnskap, kan reflektere og se de store linjene. De blir ikke spurt om de riktige meningene.

Jeg mener friskolen er et viktig supplement til den offentlige skolen og ikke en fiende eller en trussel. Kan vi ikke lære av hverandre og spille hverandre gode? Det er jo en grunn for at det er lange ventelister i mange av friskolene.