Generasjonsskifte med innlagt strøm og vann i Hunnedalen

Av

Nye tider har endret hyttebruken og økt etterspørselen etter hytter i Hunnedalen.