– Det blir et skille mellom hyttene i Hunnedalen

Av

Når halvparten av hyttene i Hunnedalen blir tilknyttet vann- og kloakknettet, tiltrekker Hunnedalen seg en annen type hyttefolk.