God og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for at kommunene skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Derfor har Høyre i regjering sørget for at den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er blitt mye bedre, og er i dag god både i Gjesdal og Norge for øvrig. I tallene kommunene selv rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå kan vi lese at kommuneøkonomien går med dundrende overskudd og klarer samtidig å levere gode tjenester. Innbyggerne skal være glad for at kommunesektoren jevnt over har god økonomi, og at færre kommuner er i økonomisk ubalanse.

Økte inntekter og gode driftsresultater

Siden 2013 har kommunenes frie driftsinntekter blitt økt med om lag 35 milliarder kroner. Ekstramilliarder i tilleggsbevilgninger grunnet koronapandemien kommer i tillegg. For Gjesdal sin del er økningen i rammetilskudd fra staten øket fra 224 millioner til 375 millioner i perioden 2013-2020. Driftsresultat til Gjesdal og mange andre kommuner viser historiske overskudd, og i kommunale årsrapporter meldes det om gode og velfungerende tjenester.

Som følge av gode driftsinntekter de senere årene har antall kommuner i økonomisk ubalanse gått kraftig ned. I dag er det 14 kommuner registrert i ROBEK. Til sammenligning var tallet i 46 kommuner i 2013. Det betyr at svartmalingen i forhold til kommuneøkonomi som enkelte tar til orde for faller på sin egen urimelighet.

Det er derfor ganske rart å lese at bare rødgrønne politikere kommer til makten skal alt bli så mye bedre. Man kan jo undre seg hvorfor de selv sulteforet økonomien og rammeoverføringer til norske kommuner i perioden 2005-2013.

Kommuner leverer gode tjenester

Høyres viktigste mål med kommunepolitikken er at alle skal ha rett på gode tjenester uansett hvor du bor i landet. I Gjesdal har de aller fleste av oss det godt. Kommuneøkonomien er en vesentlig bidragsyter for at investeringer, barnehage, skole, helse og kulturtilbud er gode i hele kommunen, derfor har det også betydning hvem som sitter i regjeringskontorene og prioriterer. Så vil det alltid være slik at kommunepolitikere kunne tenkt seg enda mer fra staten for å få flere lærere, førskolelærere, miljøabeidere og sykepleiere med flere.

Gjesdal har tredoblet driftsreserver (disposisjonsfond)

Vi som har vært med i lokalpolitikken noen år vet at kommuneøkonomien var trangere og utfordringene større i perioden 2005-2013 da AP, SV og SP regjerte og bevilget penger til kommunene. Mange kommuner, inkludert Gjesdal, prioriterte å innføre eiendomsskatt for å kunne gi innbyggerne gode nok tjenester.

Innføring av eiendomsskatt ble av lokalpolitikere i hovedsak begrunnet med for lite overføringer fra staten. De siste åtte årene har vi hatt en regjering som har prioritert kommuneøkonomi og statlige overføringer. Ved utgangen av 2013 hadde Gjesdal kommune 36 millioner på disposisjonsfond, (driftsreserver). Til sammenligning er Gjesdal kommunens disposisjonsfond ved utgangen av 2020 pålydende 96 millioner kroner. Flere millioner kroner er i tillegg betalt ned på gjeld.

For alle norske kommuner til sammen så er disposisjonsfondet steget fra 30 milliarder til 68 milliarder i 2020, altså en fordobling og vel så det. Dette er bra.

Kommuneøkonomi er ikke noe de fleste av oss tenker på daglig, men det påvirker hverdagen vår mer enn vi tror. Vi merker det kanskje ikke før vi en dag står der og er avhengig av at kommunen har de ressursene som trengs for å hjelpe oss med det vi trenger. Gode driftsreserver i en sunn kommuneøkonomi kan ha avgjørende betydning for tjenestetilbudet i kommunen.

Høyre går det valg på å ta Norge trygt tilbake til hverdagen etter pandemien. Vi tar ansvarlige veivalg slik at vi kan videreutvikle et velferdssamfunn som ivaretar alle innbyggere i landet. Fremover vil Høyre fortsette å prioritere kommuneøkonomien, og sikre at kommunene fortsatt får vekst i de frie inntektene. I tillegg vil vi styrke det lokale selvstyre og gi kommunene mer makt i lokale saker.

Dersom du ønsker Erna som statsminister også etter valget bør du gi din stemme til Høyre.