Regjeringen åpner for å flytte Hove-Ålgård ut av bymiljøpakken og over til Nye Veier. Det kan bety ny bomstasjon

Inni fredagens bomkompromiss mellom regjeringspartiene, står det at strekningen Hove-Ålgård på nye E39 kan flyttes ut av bypakken hvis det er lokal enighet om det.