Høie: – Koronaviruset tvinger oss igjen til å stenge landet.

Av

En økning i smittespredningen i Norge gjør myndighetene bekymret. Nå settes bremsene på igjen.