«Hvis noen har falt eller føler seg dårlig, slipper vi det vi har i hendene og reiser for å hjelpe dem»

Av

Hver dag besøker sykepleier Jofrid Halsne Bøe mellom åtte og ti brukere i Gjesdal kommune. Hun er en av hverdagsenglene som utgjør den store forskjellen for de pleietrengende.