Astrid Reiestad Førli og Frode Fjeldsbø skriver i Gjesdalbuen at AP prioriterer helse og omsorgstjenester i Gjesdal kommune. En økning på 74 millioner de siste 4 år er god prioritering, som både Sp og Høyre har vedtatt i budsjettsamarbeid med AP. Samtidig vet vi at budsjettøkningen ikke hadde vært mulig uten en god og sunn kommuneøkonomi.

153 millioner i overskudd de siste 6 år- hvorav 108 millioner i overskudd siste tre år.

Gjesdal kommune kan vise til et driftsresultat for 2018 på 30 millioner kroner. De siste 6 år har kommunen hatt overskudd på til sammen 153 millioner kroner hvorav 108 millioner de siste 3 år. Dette er rekordoverskudd som kommunen ikke har vært i nærheten av tidligere. De frie inntektene til kommunene er nesten doblet under dagens regjering.

Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet vårt. En god kommuneøkonomi er avgjørende for hverdagen til folk over hele landet, derfor har Høyre og regjeringen prioritert kommunene i statsbudsjettet. Det er gjort fordi det er her mange av hjertesakene våre ligger - saker som vi har gått til valg på: kunnskap i skolen, tidlig innsats, trygg og god helsetjeneste, psykisk helse, verdighet i omsorgen m.m.

Opposisjonspartiene har i budsjett som vanlig - og ikke uventet enda mer penger til kommunene. Da er det på sin plass å minne om da de selv satt i regjering. Kommunene leverte årlig elendige driftsresultat, kutt i tjenestene og eiendomsskatt ble innført i mange kommuner inkludert Gjesdal. Antall kommuner som var under statlig administrasjon (Robeklisten) var tredoblet i forhold til i dag.

Den gode kommuneøkonomien de siste år har flere årsaker. Det første og viktigste handler som nevnt at regjeringen og flertallet på Stortinget har prioritert vekst i kommunesektoren høyt i statsbudsjettet. Det hender at opposisjonspartiene hevder at kommunene er «sultefôret» og opplever nedskjæringer. Tallene viser at slike påstander er skivebom. Tvert imot så har kommunene fått større og bedre mulighet til å styrke kvaliteten på viktige velferdstjenester innenfor blant annet helse og omsorgstjenester slik som flertallspartiene Ap, Sp og H har gjort i Gjesdal.

En annen årsak til bedre kommuneøkonomi er at skatteinntekter ble høyere enn forutsatt. Dels fordi nedturen i norsk økonomi ble mindre alvorlig enn fryktet. Mange næringer utenfor oljesektoren har klart seg godt, og i dag peker de fleste pilene i norsk næringsliv og økonomi oppover.

Gjesdal Høyre vil gratulere Gjesdal kommune som har oppnådd gode resultater. Bak de sterke tallene ligger hardt arbeid og gode prioriteringer fra alle ansatte i Gjesdal. Samtidig må det være lov til å spørre om noe av det gode driftsresultatet burde vist bedre igjen på budsjettet i form av økte bevilgninger til skole, helse, kultur, teknisk, vedlikehold m.m.?