Her kjører brannmennene hjem en helt ny utrykningsbil for første gang på femti år

Brannstasjonen i Oltedal har fått en helt ny såkalt «First responder»-bil som skal spare tid og få brannmannskaper raskt til skadestedet.