Her kan du lese hele budsjettet

Av

Les hele budsjettet, eller kortversjonen av rådmannens forslag til prioriteringer de neste årene.