Tar omstridt heltidsprosjekt et skritt videre: – Alle vil ha en tydelig rådmann helt til de får det

Saken om heltidskultur i Gjesdal kommune har vakt stort engasjement i høst. Da administrasjonsutvalget behandlet saken, innrømmet rådmannen at noen nok kan oppfatte kommunen som firkantet.