Jeg viser til tilsvar på helsekvartalet, et innlegg av Hege Vatland, Harald Holene og Anita Johnsen i Gjesdal Industri og Næringsparti.

Tilsvaret deres legger til grunn en argumentasjon som jeg oppfatter som misforstått på enkelte punkter.

Les også

Tilsvar om helsekvartalet

Jeg er selv sykepleier og har erfaring som avdelingssykepleier i enhet for personer med alvorlig demens. Derfor vet jeg at personer med demens som bor i bofelleskap eller i sykehjem, skal ha et tilpasset botilbud og hjelp ut fra sine individuelle behov.

Alle vi mennesker er unike, og våre behov endrer seg gjennom livet. Noen av oss ønsker å oppleve aktiviteter, liv og røre - andre mer ro.

Hvilke ønsker og behov vi har kan variere ut fra livssituasjon og helsetilstand. Enkelte personer med demens kan oppleve utrygghet med påfølgende uro, og har derfor behov for mer trygge og rolige omgivelser. Det skal vi tilrettelegge for i nytt sykehjem, både med nødvendig kompetanse og sterke fagmiljø, god arkitektur tilpasset i innemiljø og i utearealene. Jeg håper vi på samme måte som på Kleppetunet, skal skape et trygt, sanselig og tilpasset uteareal for de som har behov for det.

Å samle fagmiljøet «under samme tak» menes i denne sammenhengen å samle ulike kompetanser og tjenester sammen med eksisterende tverrfaglig kompetanse på Åboas. I tillegg vil en også kunne nyttiggjøre seg av felles aktivitetstilbud, kafé, frivillighet, dagtilbud og legetjenester.

Les også

Helsekvartalet – et fremtidsrettet nytt sykehjem og helsetjenester på riktig sted

Det stilles spørsmål om utsikten fra sentrum i tilsvaret. Fra det nye helsekvartalet vil utsikten kunne by på; Kanalparken, barn som leker og bader på stranden, mennesker i parken, Risfjell og aktiviteter på torget.

På fredager yrer det av aktivitet i kirken med barn som leker, på enkelte lørdager brudepar og brudefølger på vei inn og ut.

En stor flott blodbøk vil også i henhold til reguleringsplanen bevares utenfor Åboas. I sentrum kan en se aktivitet i SMIÅ, turgåere, kirkegjengere, ungdommer, restaurantbesøkende, busspassasjerer, barnehagebarn på tur, turister i park og på parkering.

Les også

Helsekvartalet

En ny forlengelse av Kanalparken vil også bidra til et fornyet og vakkert utemiljø. Hyggelige aktiviteter å følge med på, synes jeg.

Når jeg i mitt forrige innlegg skrev «tøffelavstand», var det ment som en metafor på korte avstander til aktiviteter og servicetilbud. Brukere under opptrening og rehabiliteringsopphold kan ha god nytte av det. I tillegg kan pårørende enkelt å kunne ta med sine kjære til kafé, servicetilbud, park og butikker i nærheten.

Arbeiderpartiet i Gjesdal har lyttet til ansatte i fagmiljøet, brukere, pårørende og innbyggere når vi støtter bygging av nytt helsekvartal i sentrum. Det haster med å bygge nytt helsekvartal, noe et enstemmig kommunestyre er enige om.

Lokallaget til INP er nyetablert og har ikke deltatt i de siste års politiske debatter. Jeg har forståelse for at de ikke er oppdatert på de vurderingene og beslutninger som er gjort underveis i planleggingsfasen.

Om Gjesdal Industri og Næringsparti trenger mer informasjon og kunnskap om status i utbyggingen av helsekvartalet, er de velkomne som tilhørere på møter i levekårsutvalget, i utvalg for samfunn og kultur, formannskapsmøter og kommunestyremøter hvor tema ofte er på sakskartet. I tillegg kan dere lese protokoller, planarbeid, tegninger og utredninger på Gjesdal kommunes nettsider.

Takk for deres engasjement og debatt, så ser jeg frem til en prat om vi møtes på valgkampstand i høst.

Med vennlig hilsen
Astrid Reiestad Førli (sykepleier, gruppeleder Gjesdal Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant, utvalgsleder levekår, representant i styringsgruppen for nytt helsekvartal og tidligere leder for styringsgruppen for boligplan.