Har oppgradert Brekko for 3,6 millioner kroner. Dette har de brukt pengene på

Jæren friluftsråd har tatt det største løftet i Brekko på 20 år.