I dag står 291 ungdommer i Rogaland uten læreplass. Ti av dem bor i Gjesdal. Ansvaret for å få dem ut i arbeid hviler på oss alle.

Se for deg at du er 17 år, har fullført to år på yrkesfag, og er topp motivert for å vise deg fram for arbeidslivet. Men så er det ingen som vil eller kan ta imot deg som lærling. Skoleåret er allerede i gang, vennene dine er for lengst travelt opptatt på skole eller i lærebedrifter, mens du fortsatt sitter og venter på at telefonen skal ringe. Det er situasjonen for 291 unge mennesker i Rogaland akkurat nå. Blant dem er det ti i Gjesdal kommune.

Behov for 90.000 fagarbeidere fremover

Behovet for dyktige fagarbeidere har aldri vært større. Norge trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og for fortsatt å ha en industri i verdenstoppen. Innen 2035 anslår SSB at Norge vil mangle rundt 90.000 fagarbeidere. Derfor er det viktig at alle ungdommer som både ønsker og er kvalifiserte for en læreplass, får en læreplass. For at vi skal sikre fremtidens kompetanse på sykehus, byggeplasser, i barnehager eller i nye, grønne næringer, er vi avhengig av opplæring til ungdommene, både i næringslivet og i det offentlige.

Unge som sitter uten læreplass, risikerer at veien til arbeidslivet blir satt på vent. Vi vet at overgangen fra skole og ut i arbeidslivet kan være krevende, og det er nettopp her vi mister mange til ledighet og arbeidsuførhet. Dersom man ikke får fortsette løpet på yrkesfag, risikerer man at de som står uten læreplass faller utenfor samfunnet. Verken enkeltpersoner eller storsamfunnet er tjent på utenforskap. Milliarder av kroner går tapt og livskvalitet forsvinner. Lærlingplasser er en svært god medisin for å motvirke dette.

Kan du bidra?

Vi er mange som kan tjene godt på at det opprettes flere læreplasser til ungdommene våre, men vi er også mange som bør kjenne på ansvaret. Kanskje er du en bedriftsleder av typen som vil og kan ta samfunnsansvar, eller kanskje du kjenner en som kan hjelpe med dette? Kanskje har miljøet på jobben attpåtil godt av å få en ny og lærevillig type på verkstedet? Eller kanskje er dere allerede blant bedriftene som tar imot lærlinger, og som kan få plass til én eller to ekstra akkurat i år?

Det er allerede mange gode krefter i sving i Rogaland – engasjerte ordførere og bedrifter som tar samfunnsansvar. NHO Rogaland engasjerer sine medlemsbedrifter etter beste evne, og LO Rogaland gjør det samme.

Best i landet

Rogaland er i dag landets beste fylke på lærlinger, noe vi har god grunn til å være stolte over. Dette har ikke kommet av seg selv, men skyldes hardt arbeid over tid, og et tett og godt samarbeid med fagbevegelsen og næringslivet. Engasjementet og viljen til å ta imot nye og lærevillige ungdom, både hos bedrifter og i det offentlige, gjør at vi er best i landet. I fjor var det læreplasser til over 80 prosent av de som ønsket dette og var kvalifisert. Ingen andre fylker kan vise til samme tall. Men vi er jo ikke i mål. Det var fortsatt altfor mange som ikke fikk læreplass i fjor.

La oss strekke oss litt lenger og bli med på samfunnsdugnaden. Hei på lærebedriftene. Bidra til at ingen av våre ungdommer står uten læreplass denne høsten. Det kan være avgjørende for ungdommene det gjelder, bidra til et løft for samfunnet, og ikke minst være en investering for fremtiden.