Har du lyst på et av Gjesdals mest særegne bygg? Nå er det i spill

Hva hadde Oltedal vært uten kraftstasjonen i bygda? Nå håper Lyse at noen kan overta bygget som ikke lenger er i bruk.