Søndag 10.9 er Verdensdagen mot selvmord.

I 2022 døde 610 mennesker i selvmord. Det er nesten 12 hver eneste uke. 2/3 er menn. Blant unge mellom 15 og 25 er selvmord den største dødsårsaken.

Også i Gjesdal dør folk i selvmord. Vi hører ikke ofte om det, med mindre det skjer innen vår egen bekjentskapskrets. Selvmord er ikke noe man vanligvis snakker om. Familien sitter igjen med skyldfølelse. Burde vi ha visst, burde vi ha forstått? Vi andre får en anelse når vi leser en dødsannonse der det står «Han/hun valgte å forlate oss».

Det vi må forstå er at det er ikke et valg de tok. De så bare ikke noen annen utvei. Da har man ikke noe valg.

Gjesdal kommunestyre har vedtatt en nullvisjon for selvmord. Det betyr at kommunen og politikerne skal til enhver tid jobbe for at selvmordsnære personer får den hjelp og støtte de trenger.

Mye er gjort, men mye kan fremdeles gjøres.

Leve er en organisasjon som driver selvmordsforebyggende arbeid, samtidig som de følger opp og støtter etterlatte etter selvmord. Det vi i Leve vil gjøre på Verdensdagen søndag 10. september, er å ha en stand fra klokken 14 ved Coop Extra på Ålgård der vi informerer om vårt arbeid, og hvilken hjelp og støtte vi tilbyr til de som har selvmordstanker, og til de som rammes av selvmord i familien eller omgangskretsen.

Så håper vi at Gjesdal kommune følger opp nullvisjonen mot selvmord like aktivt som de har fulgt opp nullvisjonen mot trafikkdrepte.

Da kan vi kanskje se at tallet på selvmord går ned på samme måte som tallet på drepte i trafikken.

Møt oss ved Coop Extra fra klokken 14 på søndag og få mer informasjon om Leve Selvmordsforebygging.