Han har varslet nedbemanninger. Likevel søker kommunen nå flere nye arbeidstakere

Rådmann Knut Underbakke har varslet at 2021 blir «et særlig krevende år» og at antallet ansatte i Gjesdal kommune må ned. Samtidig søkes det for tiden etter folk i flere ulike yrkesgrupper.