Lei av å lese om skolens problemer i avisen

Av

Flere GUS-elever ber om å bli informert og at deres mening blir hørt før skolen åpner opp om utfordringer og problemer knyttet til elevene.