GUS har opprettet «hjertetelefon» og Solås-elever kan ringe til sosiallærere

Gjesdal kommune har satt i gang et nytt pilotprosjekt i disse korona-tider. Prosjektet innebærer at ansatte ved Solås skole og Gjesdal ungdomsskole er tilgjengelige for elever som måtte ønske å slå av en prat.