Gravplass-saken: – Vi endrer ikke kulturelle trekk i bygda med et pennestrøk

Saken om utvidelse av gravplass i Dirdal vekket stort engasjement blant politikerne i utvalg for kultur og samfunn.