(Fremover)

Avisa Nordland: For ti­en­de år på rad til­byr fyl­kes­kom­mu­nen gra­tis buss for russ fra og med 30. ap­ril til og med 18. mai. Enes­te krav er at man har på seg rus­se­klær.

– Det å til­by rus­sen gra­tis buss hand­ler om tra­fikk­sik­ker­het. Vi øns­ker at rus­sen får en trygg og tra­fikk­sik­ker rus­se­tid, og at de vel­ger å bru­ke bus­sen når de tren­ger trans­port, sier fyl­kes­råd for sam­ferd­sel, Svein Eg­ges­vik, i en pres­se­mel­ding.

Det er ti­en­de året på rad at rus­sen får rei­se gra­tis med buss, og ikke over­ras­ken­de får fyl­kes­kom­mu­nen gode til­ba­ke­mel­din­ger på til­bu­det.

– Rus­sen er frem­ti­di­ge buss­bru­ke­re. Vi hå­per at de opp­le­ver buss­til­bu­det så bra at de fort­set­ter å ta bus­sen, sier Eg­ges­vik.

For å kom­me gra­tis med bus­sen tren­ger rus­sen bare å ten­ke på en ting.

– Kle på deg på deg rus­se­dres­sen, og du rei­ser gra­tis, av­slut­ter sam­ferd­sels­rå­den.