Glede blant naboene etter at Fylkesmannen sa endelig nei til tre etasjer på denne tomta

Sagaen om fortettingsprosjektet i Bekkefaret er kommet til veis ende.