Du har bare denne ene sjansen de neste fire årene

DEL

LederFra og med denne uka er det mulig å avgi forhåndsstemme til det kommende kommunevalget den 9. september. Biblioteket, kjøpesenteret Amfi Ålgård, Storahuset og Oltedal bo- og aktivitetssenter er blant stedene dette er mulig de neste ukene.

I tiden fram mot valget blir vi alle oppfordret til å benytte stemmeretten - utføre borgerplikten.

For fire år siden var velgeroppslutningen i Gjesdal historisk lav. Bare 60,7 prosent valgte å benytte seg av stemmeretten i 2015. Resultatet var selvfølgelig preget av den lave nasjonale oppslutningen, men tallet var likevel særdeles dårlig. Når 40 prosent velger å sitte hjemme bør varsellampene lyse.

Oppslutningen rundt stortingsvalgene er mye høyere. Ved valgene i 2017, 2013 og 2009 lå oppslutningen tett oppunder 80 prosent.

Det er flere årsaker til at valgoppslutningen ikke er høyere i kommunevalgene. Paradoksalt nok føler mange lokalpolitikk ikke angår dem selv om de bor i et middels stort lokalsamfunn. Kanskje opplever velgerne at de politiske skillelinjene er mer utvasket i kommunevalget enn i stortingsvalget. At det mer handler om personer enn partier. Og det fører igjen til at det er vanskeligere å orientere seg i det politiske terrenget.

Folk flest har nok også en oppfatning om at det er større politisk enighet i kommunene. At lokalpolitikerne finner tonen mer og i større grad går sammen om å løse utfordringene og oppgavene i kommunen.

Noen mener også at lav valgdeltakelse tyder på avmakt og politikerforakt. Det tror vi ikke er gjengs oppfatning i Gjesdal. Vi tror heller at den lave valgoppslutningen kan tolkes som at folk er fornøyd med tingenes tilstand. Det største engasjementet finner vi hos folk som ikke er fornøyd med prioriteringer, og ønsker endringer.

Det ligger mye makt i hver enkelt stemme. Antall personstemmer og enkeltsaker er det som kanskje skiller kommunevalget og stortingsvalget aller mest. Det slår ut i sammensetningen av kommunestyret. Da ungdomstrinnet på Oltedal skole sto i fare for å bli flyttet til Ålgård, mobiliserte folket i dalen og fikk ekstra mange representanter inn i kommunestyret. Det samme skjedde da Ålgård fotballklubb var i diskusjoner om å flytte aktiviteten ut av sentrum. Idrettsbevegelsen satte sitt preg på kommunestyret i påfølgende valg.

Artikkeltags