Tenker Nye Veier å rasere Ålgård med ny motorvei?

Av
DEL

LederDet statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS ligger an til å overta byggingen av den nye firefelts motorveien mellom Ålgård og Sandnes. De har allerede pekt på et forslag som de anslår vil være 500 millioner kroner rimeligere enn forslaget fra Statens vegvesen.

Nye Veier er svært hemmelighetsfulle i forhold til hvordan de skal klare dette, men med utgangspunkt i noen faktaopplysninger så er det lett å anta at de peker ut en ny trasè.

Prosjektet har i dag et utgangspunkt fra krysset E39/FV45 ved Vaula bru/Storeneset. Derfra skal veien lede helt til Hove i Sandnes kommune. For tiden er det Statens vegvesen som sitter på jobben, men de regner med at Nye Veier overtar prosjektet. Statens vegvesen har i sine planer lagt til grunn at bilistene skal passere hele Ålgård i en lang tunell som har åpning på Figgjo.

Nye Veier røper i sine planer at de legger til grunn en tunell på 1,4 kilometer. Hvis det statlige utbyggingsselskapet tar utgangspunkt i samme strekning, så er det umulig å legge hele den nye firefeltsveien i tunell gjennom Ålgård. Store deler av veien med fartsgrense på 110 kilometer i timen vil i så fall gå åpent i dagen.

Reduksjonen i antall av- og påkjørsler gjør at Nye Veier trolig ser bort fra dagens trasè og tenker i helt nye baner. Det virker urealistisk å dreie E39 sørover i retning Ålgård sentrum. Da er sannsynligheten større for å sette kursen nordover.

1,4 kilometer fra Storeneset/Vaula Bru rekker akkurat under Fiskebekk og Solås med utgang ved Gjesdal idrettspark der turveien inn mot Flassavatnet starter.

Videre er det ikke utenkelig at Nye Veier ser på to alternative veier. Enten direkte opp mot østsiden av Risfjellet, eller rett inn mot Flassavatnet før begge alternativene ender opp på Tjessheim og Flassamyrå og derfra videre til Bråstein.

Om Nye Veier tenker i disse baner vil det slå ned som ei bombe i lokalsamfunnet og legge bånd på områder som ligger midt i en fremtidig utvidelse av sentrale boligområder og arealer til en eventuell utbygging av skolebygg, idrettsanlegg og friluftsområder.

Ordfører Frode Fjeldsbø bruker ordet rasering om saken. Rådmannen vil ikke kommentere noe foreløpig. Det hersker trolig både sjokk, vantro, panikk og en hunger etter svar på mange ubesvarte spørsmål på Storahuset.

Vi stiller oss i køen.

Artikkeltags