Elevane på GUS har få lærarar å dela på

Av

«Lærartettleiken på ungdomstrinnet er for låg og mykje lågare enn refe-ransekommunane.»