Lærere måtte gripe inn i klammeri på GUS

Tirsdag ettermiddag grep lærere inn for å forhindre at klammeri som oppsto i skolegården på ungdomsskolen. Rektor Trond Niemi sier at enkeltepisoder av og til kan oppstå, men at de har nulltoleranse for vold og jobber for at alle skal være trygge på skolen.