Budsjettsprekk bremsar rehabilitering av Gjesdal kyrkje: – Prisen er blitt monaleg høgare

Gjesdal kyrkje er stengd. Men det planlagde rehabiliteringsarbeidet er ikkje i gang, og det er uvisst kva tid og i kor stor grad ein kan gjennomføra planane.